Начало

Начало

ДА СЕ ВЪРНЕМ КЪМ ТРАДИЦИЯТА .....

Участието в този фестивал е доброволно и всички желаещи да участват спазват задължителните изисквания за провеждането му. Всички състави за  фолклорно  танцово, певческо и оркестрово изкуство, занаятчии  и др. заповядайте от 16 до 18 Юни на фолклорния фестивал „Русалии“ ,който ще се проведе на местността „Самуилова крепост“ близо до гр. Петрич. Заповядайте да надникнете в света на русалиите. С цел …… прочете повече…..

За нас

Сдружение „Духът на Хераклея“ гр. Петрич е сдружение с нестопанска цел в обществена полза. В Управителния съвет влизат : Димитър Яков, Добринка Бацанова и Гуна Иванова . Главна цел пред сдружението е създаване, провеждане и устойчиво развитие на Международен фестивал за традиционни танци и носии „Русалии“. Същевременно други цели пред сдружението са създаване на представителен ансамбъл с репертоар от типични за района хора и носии в духа на русалийството, развитие на духовните ценности, възраждане на изгубени в годините и забравени занаяти, съхранение и документиране на различни материални и нематериални ценности от фолклора, бита и традициите.

Translate »