Народни хора

Народни хора

Регламент:

1.Право на участие имат всички читалища,състави,групи,формации и ансамбли занимаващи се с фолклор.

2.Ограничение във възрастта няма.

3.Изпълнителите да са облечени във фолклорни носии! 

4.Всяка група представя репертоар от ДВЕ ХОРА (по свой избор) в рамките на 6мин. 

5. Музикалния съпровод да бъде на CD,FLASH или на живо,като се упомене в заявката.

6.Всяка група носи отговорност за лични вещи и реквизит по време на фестивала.

7.Пътни, дневни и разходи по време на фестивала са за сметка на участниците.

8.Участниците не заплашат такса участие и вход.

9.Изпълненията се оценяват от компетентно жури.

10.Решението на журито НЕ подлежи на обжалване.

11.Конкурсната част е с паричен награден фонд.

Критерии за оценяване:

-стил и характер на изпълнението

-душевност и емоционалност на изпълнителите

-Добър подбор на музикалния съпровод

 Всяка група попълва заявка по образец и я изпраща на rusalii@abv.bg    не по-късно от  30.05.2017г.

Translate »