Русалийски игри

Русалийски игри

Регламент:

 

1.Право на участие имат всички читалища,състави,групи,формации и ансамбли занимаващи се с фолклор.

2.Ограничение във възрастта няма.

3.Групата да НЕ надвишава  12 души.

4.Изпълнителите да са облечени във фолклорни носии! 

5.Всяка група представя репертоар от ДВЕ ХОРА (автентично и разработка на хоро) в рамките на 10 мин. 

6.Всяка група носи отговорност за лични вещи и реквизит по време на фестивала.

7.Пътни, дневни и разходи по време на фестивала са за сметка на участниците.

8.Участниците не заплашат такса участие и вход.

9.Изпълненията се оценяват от компетентно жури.

10.Решението на журито НЕ подлежи на обжалване.

11.Конкурсната част е с паричен награден фонд.

Критерии за оценяване:

-автентичност

-стил и характер на изпълнението

-душевност и емоционалност на изпълнителите

-завършена цялостна носия 

 Всяка група попълва заявка по образец и я изпраща на rusalii@abv.bg  не по-късно от  30.05.2017г.

Translate »