Фестивална част

Фестивална част

Регламент:

1.Фестивалната част е без конкурсен характер.

2.Право на участие имат всички чуждестранни групи, читалища,състави,формации, ансамбли,певчески и оркестрови групи  занимаващи се с фолклор.

3.Ограничение във възрастта няма.

4.Изпълнителите да са облечени във фолклорни носии!

5.Музикалния съпровод да бъде на CD; FLASH или на живо като се упоменава в заявката за участие.  

6.Всяка група носи отговорност за лични вещи и реквизит по време на фестивала.

7.Пътни, дневни и разходи по време на фестивала са за сметка на участниците.

8.Участниците не заплашат такса участие и вход.

 

Участниците са разделени в три раздела:

 

Танцови групи

-Представят репертоар по свой избор в рамките на 10мин.

Певчески групи и оркестрови изпълнения

-Представят репертоар по свой избор в рамките на 10мин.

Солови изпълнители

-Всеки изпълнител изпълнява репертоар по свой избор в рамките на 6мин.

 Всяка група/солов изпълнител  попълва заявка по образец и я изпраща на rusalii@abv.bg  не по-късно от  30.05.2017г.

Translate »