За сдружението

За сдружението

Сдружение „Духът на Хераклея“ гр. Петрич е сдружение с нестопанска цел в обществена полза. В Управителния съвет влизат : Димитър Яков, Добринка Бацанова и Гуна Иванова . Главна цел пред сдружението е създаване, провеждане и устойчиво развитие на Международен фестивал за традиционни танци и носии „Русалии“. Същевременно други цели пред сдружението са създаване на представителен ансамбъл с репертоар от типични за района хора и носии в духа на русалийството, развитие на духовните ценности, възраждане на изгубени в годините и забравени занаяти, съхранение и документиране на различни материални и нематериални ценности от фолклора, бита и традициите.

Translate »